Nota de Premsa - Mesa per la Sanitat Pública de Mataró Nord

La Mesa per la Sanitat Pública de Mataró Nord vam realitzar una acció el passat dilluns, dia 19 de desembre, en defensa del serveis del CAP de Cirera-Molins. La taula muntada davant del CAP va ser el punt de participació de més de 350 persones. Vam recollir més de 160 reclamacions i 272 persones es van inscriure per participar en accions i rebre informació en defensa de la qualitat assistencial del CAP.

 


Els usuaris i usuàries van denunciar principalment els següents temes:


✓ Llistes d’espera inadmissible per tenir cita amb el professional de referència. Donen hora de visita a més de 30 dies vista.


✓ Per donar resultats d’una prova diagnòstica (RX, analítica, ...), en lloc de visita presencial, el professional truca per telèfon després de 30 dies de la prova.


✓ Escandaloses deficiències en l’atenció telefònica: impossible contactar amb el CAP. No agafen el telèfon.


✓ Intolerable desaparició de les guàrdies. Cal desplaçar-se al CUAP o a l’hospital per urgències d’atenció primària, col·lapsant, més encara, aquests serveis.


✓ Evident insuficiència de recursos per atendre a la població de referència del CAP. Cal més personal i espais més dignes per a una assistència de qualitat.


✓ Nul·la coordinació amb els altres nivells assistencials: CUAP, Hospital, ...


✓ Cal recuperar i millorar els serveis sanitaris previs a la pandèmia. Cal 100% visites presencials amb el professional de referència en un termini no superior a 4 dies.


La Mesa per la Sanitat Pública de Mataró Nord valorem com a molt positiva la gran participació en aquesta acció, que va comptar, fins i tot, amb la col·laboració de professionals del centre.


Considerem inadmissible la saturació actual dels serveis d’atenció primària del CAP i les condicions de treball dels seus professionals, que estan repercutint en una degradació evident de la qualitat assistencial.


Reclamem de forma urgent l’adopció de les mesures següents:


✓ La dotació de personal i recursos econòmics necessaris per garantir visites presencials al 100% i uns serveis assistencials integrals i de qualitat.


✓ Garantir la visites concertades amb el professional de referència en un termini no superior a 4 dies.


✓ Revertir de forma immediata el servei de guàrdia, garantint una cobertura adequada per atendre les urgències com a servei de proximitat del territori.


✓ La creació d’un organisme de participació ciutadana, amb la participació de la representació d’usuaris i usuàries, dels representants dels professionals sanitaris i de l’administració.


Hem previst continuar amb les accions per a la millora de la sanitat pública i, en especial, dels serveis sanitaris del CAP de Cirera-Molins. Properament, convocarem una assemblea oberta a tot el territori per informar abastament de la situació actual i acordar les mesures que considerem necessàries per recuperar i millorar una sanitat pública de qualitat.


Mataró, 21 de desembre de 2022

    

   
© Associació Veïnal de Cirera - 2022